Search results

?

Results 1-8 of 8, page 1 of 1

Author Title Publication Year
Jeroen Peeters Sandro Botticelli’s contrappasso Highway 101 - The Journal 2000
Jeroen Peeters Sandro Botticelli's contrappasso Highway 101 - The Journal 2000
Jeroen Peeters Too much ground for transient figures? The Memory of the Look 2000
Jeroen Peeters Te veel grond voor figuren van tijdelijkheid? Het geheugen van de blik 2000
Jeroen Peeters Waar kijken omslaat in luisteren Financieel-Economische Tijd 2000
Jeroen Peeters Fragmentatie doet zichzelf de das om Financieel-Economische Tijd 2000
Jeroen Peeters Het kijken vormt de inzet Etcetera 2000
Pieter T'Jonck Experiment met grote getallen De Standaard 2000

Results 1-8 of 8, page 1 of 1