Search results

?

Results 1-20 of 82, page 1 of 5

Author Title Publication Year
Robbert van Heuven ‘Dramaturgie is de bezielde structuur van de voorstelling’ www.robbertvanheuven.nl 2005
Marianne Van Kerkhoven The Ongoing Moment (Fr.) Sarma 2009
Marianne Van Kerkhoven The ongoing moment (Eng.) Sarma 2009
Marianne Van Kerkhoven Vorming en globaal maatschappelijk kader (1979) Op de voet gevolgd 1990
Jeroen Peeters Heterogeneous Dramaturgies Maska 2010
Bojana Cvejic Dramaturgie: een vriendschap van problemen Etcetera 2010
Bojana Cvejic The Ignorant Dramaturg Maska 2010
Boris Charmatz, Isabelle Launay Dramaturgy Undertraining 2011
Boris Charmatz, Isabelle Launay Et "la" danse? Entretenir 2002
Boris Charmatz, Isabelle Launay Dramaturgie Entretenir 2002
Boris Charmatz, Isabelle Launay And what about ‘dance’? Undertraining 2011
André Lepecki The dancing Book Ballettanz 1999
Marianne Van Kerkhoven Een sculptuur van sneeuw Etcetera 1997
Marianne Van Kerkhoven Kinderen hebben recht op theater Etcetera 1987
Marianne Van Kerkhoven Het gewicht van de tijd Etcetera 1990
Marianne Van Kerkhoven Groot en klein Etcetera 1990
Marianne Van Kerkhoven The theatre is in the city and the city is in the world and its walls are of skin Etcetera 1994
Marianne Van Kerkhoven Het theater ligt in de stad en de stad ligt in de wereld en de wanden zijn van huid Etcetera 1994
Marianne Van Kerkhoven Van nu tot het einde van het bewustzijn Etcetera 1996
Marianne Van Kerkhoven De drager van het verhaal Etcetera 1997

Results 1-20 of 82, page 1 of 5