The duo's NL

item

Woensdag 10 november 2004 - deSingel. Organisatie: Aisthesis

Theorie en praktijk worden vaak als vreemden van elkaar beschouwd. De één heeft iets wat de ander niet heeft. Achter de begrippen theorie en praktijk gaan allerlei premissen schuil, verbonden met allerlei vooroordelen rond intuïtie, ratio, blik op de werkelijkheid, etc.

Maar theorie en praktijk kunnen ook heel goed samengaan. In de hedendaagse podiumkunsten met name vindt er steeds meer uitwisseling plaats tussen praktijk en theorie. Traditioneel wantrouwen maakt plaats voor interesse in mekaars activiteit. En er wordt ook steeds meer samengewerkt in het voorbereidingsproces of op de repetitievloer. Wat levert die samenwerking op? Hoe gebeurt dat concreet? Wat leert de theorie van de praktijk en vice versa.

Deze studiedag brengt een aantal theatermakers en dramaturgen samen die elkaar op de werkvloer hebben gevonden. Op verschillende manieren zullen ze proberen inzicht te geven in wat theorie aan praktijk kan bijbrengen en omgekeerd. Een verslag van wat er gebeurt tijdens een repetitieproces. Hoe materiaal onderzocht wordt en hoe daarover wordt gesproken. Een blik van binnen.

De vzw Aisthesis werd in 2004 opgericht met als mission statement het initiëren, ondersteunen en (co)produceren van projecten die bijdragen tot een grotere dialoog tussen artistieke praktijk en theorievorming. Reflectie over de ontwikkeling van de (podium)kunsten kan enkel wanneer die nauw betrokken is bij de concrete praktijk en omgekeerd is een artistieke praktijk gebaat bij een vorm van reflectie die nauw op het object van onderzoek aansluit. om dit te bereiken organiseert Aisthesis colloquia, laboratoriumprocessen en onderzoeksprojecten naar werkmethodes die relevant zijn in en voor de podiumkunsten.

Terug naar Engels voor een overzicht van de documentatie

Results 1-5 of 5, page 1 of 1

Author Title Publication Year
Pieter T'Jonck Kleurlingen met te veel ernst en te weinig allure in Klapstuk: "The Onyx Table" van Holland/Houston-Jones De Standaard 1987
Marianne Van Kerkhoven De tekst en zijn varianten Theaterschrift 1991
Marianne Van Kerkhoven Focus Jan Ritsema (Nl.) Kaaitheater bulletin 2002
Marianne Van Kerkhoven Focus Josse De Pauw (Nl.) Kaaitheater bulletin 2005
Marianne Van Kerkhoven Rosas Early Works 1982-87 (Nl.) Kaaitheater bulletin 2010

Results 1-5 of 5, page 1 of 1