Danse: An Anthology - Noémie Solomon (ed.)

Etcetera Jun 2014Dutch

item doc

Het werk van de Franse choreografen Jérôme Bel, Boris Charmatz en Xavier Le Roy heeft sinds de jaren 1990 een grote impact gehad op de ontwikkeling van hedendaagse dans als een kritische, reflexieve kunstvorm. Hun vaak als ‘conceptuele dans’ gelabelde werk exploreert onder meer de discursieve materialiteit van het lichaam en zijn inbedding in perceptie- en kennisregimes. Ze zijn alomtegenwoordig in deze bloemlezing van vijfentwintig teksten van bekende auteurs over recente Franse en Amerikaanse dans, geschreven sinds 2000, maar hier vaak voor het eerst in Engelse vertaling beschikbaar. Thematische ankerpunten zijn vragen rond historisering en notatie, ‘hedendaagse’ schrifturen en affecten, en de wereld ‘buiten’ het theater. Het is een interessante bundel, al onstaat soms het idee dat de discoursvorming over dans en de focus op bepaalde oeuvres al tien jaar stilstaat. Het is dan ook verfrissend om enkele nieuwe teksten over recent werk te ontdekken: Isabelle Launay over Latifa Laâbissi, of Jenn Joy over Maria Hassabi.

Noémie Solomon (ed.), Danse: An Anthology, Dijon: Les presses du réel, 2014