En Atendant & Cesena: A Choreographer’s Score

Anne Teresa De Keersmaeker en Bojana Cvejić

Etcetera Sep 2013Dutch

item doc

Na de vroege werken van Rosas (zie Etcetera 130), neemt dit tweede volume de recente dyptiek op 14de-eeuwse vocale muziek onder de loep. De methode is dezelfde: via interviews die zowel op DVD als in transcriptie beschikbaar zijn, gaat De Keersmaeker in op de genealogie, het vocabularium en de compositie van het werk. Dat wordt aangevuld met schetsen, voetnoten en een glossarium, documenten, alsook voorstellingsfragmenten op DVD en een fotoboek. Er is vrij veel aandacht voor dramaturgische achtergrond, maar De Keersmaeker is op haar best waar ze choreografische principes uiteenzet, zoals het verschil tussen "Mickey-Mousing" en "My walking is my dancing". Cvejić schrikt er ook niet voor terug De Keersmaeker uit te horen over de formele impact van esoterische inspiratiebronnen als Yin-Yang en het Magisch Vierkant. Het is een prachtige ontsluiting van praktische kennis, maar de gekozen "eenstemmige" aanpak toont hier ook zijn grenzen: thema's als samenwerking en de verbeelding van de danser blijven onderbelicht.

Anne Teresa De Keersmaeker en Bojana Cvejić, En Atendant & Cesena. A Choreographer’s Score, met Record Book door Michel François, Brussel: Rosas/Mercatorfonds, 2013