Gedachteloos

De Morgen 14 Mar 2007Dutch

item doc

Met de prachtige paradox 'I have no thoughts, and this is one of them' opent het gelijknamige stuk van Tine Van Aerschot. De Engelse actrice Claire Marshall brengt die eindeloze litanie van dingen die ze niet wil, niet kan of niet zal beleven op briljante wijze.

Van Aerschot werkte voor diverse gezelschappen en ontmoette zo Forced Entertainment, het ensemble van Tim Etchells met Marshall. Hun theater kent een onnavolgbare mix van nonsensicale verhalen en persoonlijke ontboezemingen die leiden tot een prangend portret van verwarde mensen. Ook Van Aerschots tekst grossiert in lastige gedachten en pijnlijke gevoelens. Ze bracht die samen in een mooie tekstconstructie.

Dit stuk is een lange reeks puntig geformuleerde ontkenningen van een vrouw. Al die ontkenningen bepalen echter van de weersomstuit toch een personage. Je leert dat deze vrouw beseft hoe geprivilegieerd ze is, maar zich machteloos voelt tegenover de ellende in de wereld. Haar eigen bestaan bevredigend vorm geven blijkt al moeilijk genoeg. Het is Van Aerschots versie van De ondraaglijke lichtheid van het bestaan.

Marshall brengt deze tekst op onnavolgbare wijze. Alleen al hoe ze opkomt: het is alsof ze liever hard zou weghollen. Deze wandeling over het podium heeft de precisie van een choreografie, net als wat volgt. Marshall speelt immers een subtiel spel met de afstand tussen haarzelf en haar personage. Soms laat ze duidelijk blijken dat ze geamuseerd is door haar tekst. Maar als ze spreekt met de handen voor de mond en een peinzende blik lijkt het wel alsof ze improviseert en in feite over zichzelf praat. Dit is acteren met een grote finesse. Marshall brengt deze hoogst geconstrueerde tekst alsof ze die ter plekke uitvond. Zo biedt ze een ontroerend portret van een stuurloze vrouw, die tegen beter weten in niet wil versagen.

14 en 15/3, Minard, Gent, www.vooruit.be