Persoonlijk gekleurde bewegingen: Katrien Van Aerschot danst solo in Leuven

De Tijd 25 Mar 2004Dutch

item doc

Persoonlijk gekleurde bewegingen

Katrien Van Aerschot danst solo in Leuven

(tijd) - De choreografe Katrien Van Aerschot toont in het Provinciehuis in Leuven twee recente solo's. Hoewel zij steeds vaker opduikt op Vlaamse podia, blijft haar fragiele, verstilde werk vrij onbekend.

Katrien Van Aerschot kwam eerder op een ongewone wijze tot de dans. 'Ik studeerde in Leuven moderne geschiedenis. In het kader van Ithaka, het jaarlijkse kunstenevenement van de Leuvense studenten, nam ik deel aan een workshop van de choreograaf David Hernandez. Die workshop was uiteindelijk ook de aanzet tot een echte voorstelling. Daar kreeg ik de microbe te pakken. Ik heb daarna lessen gevolgd bij Hernandez, en werkte ook mee aan PEP of 'Performance Education Program'. Hernandez nam de artistieke leiding waar van deze dansopleiding die STUK in Leuven wilde organiseren. De nadruk lag vooral op artistieke research. Tijdens workshops kon je mee in het werkproces van verschillende choreografen stappen. Vaak ging het om de eerste stappen op weg naar een voorstelling. Ik maakte er zelf twee solo's en een groepsvoorstelling. De school was echter geen lang leven beschoren: ze bestond slechts van 1996 tot ongeveer 1999. In dat jaar besloot ik eruit te stappen om het op eigen houtje te proberen.'

Van Aerschot werkte verschillende keren met en voor de danser-choreograaf Alexander Baervoets, zoals in 'Schauet doch'. Dat zijn bijzonder radicale stukken voor een beginnend danser. Van Aerschot: 'Alexander was komen kijken naar twee van mijn solo's en vroeg mij dan mee te werken aan 'Schauet doch'. Dat was een bijzondere ervaring. Het uitgangspunt van het werk was een eindeloos herhaalde wandeling over de diagonaal van het podium, het hele stuk lang. Ik denk dat ik begrijp waar het hem om gaat in deze sterk gestructureerde improvisaties, waarin het tijdsverloop van groot belang is. Nadien maakte ik met hem nog 'Room 201' en 'Swollip'. Toen was ik behoorlijk in de war over waar ik met mijn eigen werk heen wilde. Ik werk vooral met sterk persoonlijk gekleurde bewegingen, waarin ook verhalende elementen schuilen. Ik verzin het verhaal echter niet vooraf. Het ontstaat als het ware in mijn hoofd tijdens het bewegen. Ik maakte bijvoorbeeld een solo met een eenvoudig formeel uitgangspunt: alleen mijn rechterarm bewoog. Al bewegend en improviserend begon zich een verhaal in mijn hoofd te ontwikkelen. Daar maakte ik in de uitwerking van de improvisatie gebruik van. Mijn werk bevindt zich zo voortdurend op de grens tussen abstractie en theatraliteit.'

Solo

In Leuven brengt Katrien Van Aerschot de solo's 'Moment zonder einde' en 'Op begane weg'. 'De eerste solo vertrekt van dagelijkse bewegingen die zo gestileerd werden dat ze nauwelijks herkenbaar zijn, maar desondanks geven ze mijn handelen richting en zin. Bovenop die bewegingen ontwikkelt zich dan een verhaal. Toen ik aan 'Op begane weg' werkte, voelde ik de behoefte eens met een voorwerp aan de slag te gaan. Dat werd een stok waar ik op een heel fysieke manier mee omga.'

PTJ

Solo's van Katrien Van Aerschot - do. 25 mrt. 2004 om 20 u., Provinciehuis Vlaams-Brabant, Spoor 95, Provincieplein 1, 3010 Leuven, tel. 016/26.74.05.