$Shot: over de pornografische zucht

Humus 3. Kaaitheater 1977-1998-2007 1 Sep 2007Dutch

item doc

Contextual note
Deze tekst verscheen in een boek uitgegeven naar aanleiding van 30 jaar Kaaitheater in september 2007. 'Humus 3. Kaaitheater 1977-1998-2007', Johan Reyniers et. al. (red.), Kaaitheater, Brussel, 2007, p. 84.

De titel $Shot roept het verloop van pornografische films op, waarin de dramaturgie van het orgasme vertaald wordt in een ondubbelzinnige, intentionele reeks fysieke handelingen. Choreografe Jennifer Lacey en beeldend kunstenares Nadia Lauro refereren weliswaar aan de beeldtaal van pornografie, maar schorten de logica ervan op. Beeld, intentie en suggestie worden uitgewist in brutale poses en uitermate trage bewegingen, tot fascinatie omslaat in onverschilligheid en weer terug. Waarin bestaat precies de expressiviteit van het lichaam? Is dat laatste betekenisvol buiten de visuele codes van pornografie, theater of installatie om? Is er eigenlijk wel iets te zien? Al die tijd blijft het zaallicht aan en maakt zo het besef tastbaar dat de werkzaamheid van private fantasieën die beelden stichten faalt.